Nyomtatás
2012. november 13., kedd 21:56

Bojkottálták az első legális abortuszt Argentínában

Írta:  Bicskei Barbara

humikép

 

Egy ultrakatolikus civil csoport megakadályozta az első legális, nem büntetendő terhességmegszakítás elvégzését Buenos Aires egyik közkórházában, két héttel azután, hogy a fővárosi bíróság elfogadta az abortusz engedélyezésére vonatkozó legújabb javaslatot. A Legfelsőbb Bíróság márciusi határozata után csillapodni látszó abortuszkérdés körüli feszültség felerősödött, amely újabb tüntetésekhez és vitákhoz vezetett.

 

Újabb abortusz botrány robbant ki Argentínában egy 32 éves nő terhessége kapcsán.  A fiatal nőt egy évvel ezelőtt elrabolták, Patagóniába vitték és ott prostitúcióra kényszerítették. Már terhesen sikerült csak kiszabadulnia az emberkereskedők hálójából. Szerette volna anonimitását megőrizve, megszakítani a terhességét. Buenos Aires főpolgármestere, a konzervatív párthoz tartozó Mauricio Macri, azonban bejelentette, hogy megvétózza a szeptemberben elfogadott abortusz törvényt, és ennek kapcsán nyilvánosságra hozta az új normatívák szerint elvégzendő első legális művi terhességmegszakítás napját (október 9.) és helyszínét is, megsértve ezzel a nő jogait.

A bejelentést követően a közkórház előtt és a lány lakásánál is abortuszt ellenző konzervatív tüntetők vonultak fel a Pro-Familia katolikus civil szervezet vezetésével, a kórház papjával az élen. Eljutottak egészen a nő kórházi szobájáig, és végül sikerült bojkottálniuk a művi úton történő beavatkozás elvégzését.

A Pro-Familia szervezet a családi és az élethez való jogok és értékek védelmében lépett fel az eset ellen. Egy nappal az abortusz dátumának bejelentése után kérvényt nyújtottak be a városi bíróságon annak érdekében, hogy megakadályozhassák a műtét elvégzését. A kérvényt elfogadták. A születendő gyermek jogait szem előtt tartva azzal érveltek, hogy a gyermek élethez való jogát nem lehet alávetni az anya döntésének. „Egy dolog, hogy az abortusz nem büntetendő, és egy másik, hogy jogában áll-e az anyának azt megtenni. ” A katolikus szellemiség és doktrína jegyében „az abortusz soha nem megoldás, erőszak esetében – ami nem indokol egyetlen abortuszt sem – alapvető etikai elv az, hogy a rosszat nem lehet egy nagyobb rosszal kijavítani vagy kompenzálni” – nyilatkozta az abortuszt ellenző egyesület ügyvédje.

Az egy hete kipattant botrány hátterében – az abortuszt általánosan belengő egyetemes vitán túl – a büntetőjog abortusszal kapcsolatos törvénycikkelye körül évek óta fennálló tisztázatlan kérdések állnak. Az 1921-ben lefektetett törvény megfogalmazásából és szóhasználatából kifolyólag többféleképpen értelmezhető, és ezzel nagymértékben megosztja a jogászokat, továbbá a különböző nézeteket valló politikai pártokat is.

A konzervatív csoportok interpretációja szerint a terhesség művi úton történő megszakítása kizárólag abban az esetben történhet büntetlenül, ha a gyermek kihordása az anya életét vagy egészségét veszélyezteti, és ez a veszély másképp nem hárítható el, vagy amennyiben a terhesség „félkegyelmű vagy elmebeteg” („idiota y demente”) nőt ért nemi erőszak következménye. Az idei év márciusáig jellemzően ennek megfelelően történtek a művi beavatkozások. Egyéb esetben, így a fiatalkórúaknak, illetve minden nemi erőszakot ért nőnek külön bírósághoz kellett fordulnia engedélyért ahhoz, hogy elvégeztethessék a műtétet.

A jogászok egy másik csoportja ugyanakkor úgy véli, hogy amikor a törvénycikkely „erőszakról” beszél, az minden egyes nőre egyetemesen vonatkozik függetlenül annak mentális képességeitől. Emellett megkérdőjelezik a kötelező bírói procedúra jogosságát, mivel arról a törvény egyáltalán nem tesz említést.

Ennek megfelelően márciusban, a vitatott cikkely tisztázása céljából a Legfelsőbb Bíróság határozott a kérdésben. Egy fontos aspektussal egészítette ki az abortusszal kapcsolatos bekezdést, miszerint azt a továbbiakban bírói engedély nélkül is végre lehet hajtani minden erőszak esetében – legyen szó kiskorúról vagy bármely nőről mentális képességeitől függetlenül –, egyetlen feltétele az erőszakról az orvosnak eskü alatt tett vallomás.

Buenos Aires a normatívát hosszas viták után szeptember 29-én fogadta el szoros, 30 igen, 29 nem szavazatarányban, a kérdés a fővárosban fontos politikai viták kereszttüzébe került. Az erősen katolikus konzervatív vezetők továbbra is minden esetben elítélik az abortuszt, és nézeteiket Argentínában (ahogy a latin-amerikai országok többségében) nagyon sokan követik. A határozat megvétózásával a polgármester helyt adott az első legális abortusz megakadályozásának, és ennek következtében újra nagyfokú nemzeti vita bontakozott ki a művi terhességmegszakítás kérdésével kapcsolatban mind politikai, mind társadalmi szinten. A Legfelsőbb Bíróság döntése nem oldotta fel a törvény értelmezése körüli vitákat, a helyzet a Legfelsőbb Bíróság pontosabb és határozottabb beavatkozását igényli a kérdéskör tekintetében, megelőzendő a további hasonló helyzetek kialakulását.  Ahogy az eset áldozatának ügyvédje fogalmazott, egy határozaton túl, „az abortuszkérdés körül egyértelműen szükségessé vált egy olyan nemzeti törvény lefektetése, ami lehetővé teszi a nők számára, hogy maguk dönthessenek a testük felett”.

A szigorú szabályozás ellenére Argentínában kétszer annyi abortuszt végeznek el, mint Latin-Amerika egyéb országiban. Az Egészségügyi Minisztérium szerint évente 80.000 nő kerül be kórházba illegálisan elvégzett abortusz következtében fellépő komplikációk miatt, és 500.000-re teszik az ilyen rendkívül kockázatos körülmények között történő terhességmegszakítások számát.

Az Amnesty International szerint a Legfelsőbb Bíróság bár késlekedik a döntéshozatallal, nagy lépést tett előre a nők érdekében ezen a téren.

Felhasznált források:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/12/actualidad/1350066593_617358.html

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR13/006/2012/en/ac34f9be-4c24-479a-a32d-a0dc72a33a83/amr130062012en.html

http://news.yahoo.com/argentina-supreme-court-oks-sex-slaves-abortion-145941494.html

http://www.lanacion.com.ar/1515797-viene-de-tapa-una-jueza-suspendio-un-aborto-y-la-ciudad-apelara

Fotó: sxc.hu