Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Jog embere Nyerjünk együtt!
2011. február 08., kedd 00:00

Nyerjünk együtt!

Írta:  Bálint Kata

A Corporate Social Responsibility, azaz a CSR alatt a vállalatok társadalmi felelősségvállalását, a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulását értjük. A szakszerű definíció mellett a CSR-t akár egy “mindenki nyer játszmaként” is felfoghatjuk. Így pedig adódik a kérdés: kik a játszma szereplői, mi a tárgya és mik a “játékszabályok”?

corporate-social-responsibilityKétezerkilenc, Magyarország: az ország egyik legnagyobb multinacionális áruházlánca „vállalati önkéntes” programot indít, melynek keretében a vállalati dolgozók önkéntesként egy-egy munkanapjukat felajánlják a helyi közösségek által kitűzött célok segítése érdekében. Mohácson kerékpárutat javítanak, Érden a mozgáskorlátozottak helyi székházának a felújításában segédkeznek, Nyíregyházán az erdei tornapálya szépül meg a kezük munkája révén. CSR.

Kétezerkilenc, Magyarország: az ország egyik ismert kereskedelmi üzletlánca elnyeri „Az év magyar árukért elkötelezett kereskedője díjat”, mivel kiemelten törekszik a kiváló minőségű magyar termékek értékesítésére, amely cél elérése érdekében számos hazai beszállítóval szerződéses jogviszonyba lépett. CSR

Kétezerkilenc, Magyarország: az ország egyik ismert kereskedelmi bankja társasházak és lakásszövetkezetek számára energia-racionalizáló programot indít, melynek keretében kamattámogatott hiteleket nyújt a megújuló energiaforrások használatára épülő, energia-megtakarítással járó beruházásokhoz. CSR

Kétezertíz, Magyarország: az ország egyik ismert biztosítótársasága munkavállalói számára kísérleti jelleggel – bizonyos munkakörök esetén – bevezeti az otthonról való munkavégzés lehetőségét, valamint emeli a részmunkaidős foglalkoztatási lehetőségek számát. CSR.

A vállalatok CSR-tevékenységének hasznát a fogyasztó és a társadalom mellett maga a vállalat is élvezi. A mai, szorongatott gazdasági helyzetben a vállalatok számára elengedhetetlenül fontos a fogyasztók által róluk kialakított kép, azaz az imázsuk ápolása, javítása, csinosítása. Tagadhatatlan, hogy ehhez a CSR eszközei kiváló lehetőséget nyújtanak, amellett, hogy a társadalmi kihívások megoldásához is hozzájárulnak. Ez a tevékenység tehát nemcsak a vállalat működését érinti, hanem a jelentősége egy tágabb körben érvényesül, hiszen a CSR társadalomra, környezetre valamint a gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásával is számolni kell. Sőt, ezen említett területekre gyakorolt hatásában mérhető le a vállalat CSR-tevékenységének a tényleges hatásfoka.

Kik a CSR-tevékenység elsődleges célcsoportjai? Vegyük elsőként a munkavállalókat. Nem nehéz belátni, hogy a munkajogi kereteken belül adott, például a részmunkaidős foglalkoztatásra, távmunka végzésére, vagy a rugalmas munkaidő-beosztásra vonatkozó lehetőségek a munkavállalók érdekeit nagyban szolgálják. Ha a kötelező munkabiztonsági, munkavédelmi jogszabályi előírások betartásán túl a munkáltatók odafigyelnek az egészséges és optimális – akár kellemes – munkakörülmények biztosítására, akkor a munkavállalók érezhetik, hogy a vállalat számára értéket képviselnek. Márpedig melyik vállalat ne szeretne produktív és lojális szakembereket?

A vállalat CSR-tevékenysége az üzleti partnereket, szállítókat is célozza, javítja a vállalat üzleti életben való megítélését, teret adva új üzleti partnerségek létrejöttének.
A potenciális fogyasztókra gyakorolt hatás a CSR egyik lényegi elemének tekinthető, amely akár a CSR öncélúságának a kérdését is felvetheti.
Nem utolsó sorban a helyi közösségekkel való kapcsolat kialakítása, ápolása szintén a vállalat szociális felelősségvállalásának egyik fontos tényezője, hiszen sok esetben a potenciális fogyasztók a helyi közösségek tagjai közül kerülnek ki, másrészről a vállalatok számára is fontos, hogy a helyi közösségek életének szerves részévé váljanak.

Hangsúly helyeződik a CSR-tevékenység kommunikációjára, ehhez nagy segítséget jelentenek a különböző szervezetek által, a CSR-tevékenység elismeréséül adományozott díjak, címek. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a CSR-tevékenység szakmai megítélésére vonatkozó szempontok tekintetében nincs egy általánosan elfogadott mérce, ami egyben a CSR-tevékenység általános társadalmi megítélését is befolyásolhatná.
Lényeges, hogy a CSR alapköve az önkéntesség: az Európai Uniónak a CSR-ról 2001-ben kiadott ún. zöld könyvében az önkéntesség szerepel az egyik fő jellemzőként. Az EU szerint a tagállamok szerepvállalása abban nyilvánulhat meg, hogy ösztönzik a vállalati felelősségvállalást és megteremtik az ahhoz szükséges infrastruktúrát és szabályozási keretet, de eközben nem csorbítják az önkéntességben megnyilvánuló szabadságot.

A vállalati CSR-tevékenység mozgásterét a magyar jogszabályi keretek is kötik, gondoljunk csak a munkajogi, munkavédelmi előírásokra, vagy a közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozására. Ezen túl azonban – helyesen – magának a CSR-tevékenységnek a folytatása nincs jogilag szabályozva, itt az állam elsősorban kedvezményekkel és más ösztönzőkkel motiválhatja a vállalatokat arra, hogy fordítsanak energiát a társadalmi szerepvállalásra is. Ez magából a tevékenység jellegéből is adódik, hiszen az, miképpen a vállalatok arculata is, nagyon szerteágazó. Természetesen a vállalatok a CSR-tevékenységük keretében nem helyettesíthetik, legfeljebb kiegészíthetik a közfeladat ellátására szakosodott állami, önkormányzati szervek munkáját.

A gazdasági világválság árnyékában nem elhanyagolható, hogy a CSR – a marketing világában betöltött szerepén túl – a gazdasági növekedés ösztönzését és a társadalmi bizalom erősítését egyaránt képes előmozdítani. Ezek révén pedig valóban csak nyerni lehet – mindenkinek.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.