Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Humini Gyerekszegénység és a családok szegénysége – a kettő egy és ugyanaz?
2011. október 22., szombat 12:39

Gyerekszegénység és a családok szegénysége – a kettő egy és ugyanaz?

Írta:  Csiki Ingrid

Az Európai Bizottság október 17-18-án, Krakkóban rendezte meg a Szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni európai platform első gyűlését. Erre az alkalomra az Eurochild tanulmányt adott közre, mely elsősorban a gyerekszegénység felszámolására irányuló törekvéseket mutatja be és arra a kérdésre keresi a választ, hogy el lehet-e különíteni a gyerekszegénységet a családon belüli szegénységtől?

foto 6 20100224 1653415647A kérdés alapját az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében is megfogalmazták:

"A gyereknek személyisége teljes és harmonikus fejlődése érdekében, családi közegben, boldogságban, szeretetben és megértésben kell felnőnie."

A tanulmány szerint a két helyzetet két kulcsfontosságú tényező különbözteti meg egymástól: az első, hogy a gyereket minden, a gyerekszegénység felszámolására irányuló politikai intézkedés középpontjába kell állítani, a másik pedig, hogy a gyereket el kell ismerni családon kívüli, társadalomban működő szereplőként. Az ENSZ Gyermekvédelmi Egyezményéhez és az idevonatkozó EU-s jogi előírásaihoz igazodva világossá válik a gyerekszegénység elleni küzdelem változatainak elkülönülése, ezért fontos, hogy minden politikai intézkedés központi kérdésként kezelje az erre irányuló küzdelmet.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szülőknek – mint gondviselőknek és gyermekeik jogainak védelmezőjének – a legfontosabb szerepe abban áll, hogy ezt a törekvést ne veszélyeztessék. Az a gyermekjogi szemlélet ugyanis, amely a gyerekek jogait helyezi előtérbe, nem korlátozza a szülők jogait; a gyerekek pedig az Egyezményben rögzített jogok közül többet is családi közegben valósítanak majd meg. A gyerekszegénységet tehát nem lehet és nem is kell a családi szegénység megoldása nélkül kezelni, nem kezelhető önmagában.

Azonban – ahogy a tanulmány is bizonyítja – még családi kontextusokon belül is vannak további fontos pontjai a gyerekek jogait hangsúlyozó szemléletnek, melyeket vizsgálni kell, és ugyanúgy léteznek más szolgáltatások is, melyek elősegíthetik a gyerekek jól-létét és csökkenthetik a gyerekszegénységet.

A tanulmány szerint a gyerekszegénység és a társadalmi kirekesztettség megoldásának legjobb módja egy olyan több dimenziós szemlélet, melyet három alappillér biztosít: az adekvát forrásokhoz való hozzáférés, a minőségi szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez való hozzáférés, valamint az, hogy a gyerekeket résztvevőként vonják be ebbe a küzdelembe.

Ez a három pillér képezi részét annak a gyerekszegénység elleni küzdelemnek és azoknak a gyerekek jól-létét szolgáló ajánlásoknak, melyeket az Európai Tanács 2011. június 17-én elfogadott és magára nézve kötelező érvényűnek tart.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.