Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Háttér

Az a tudományos fejődés, amely során egyre jobban megismerjük az emberi génállományt, számos jogi, társadalmi, orvos-biológiai és etikai kérdést vet fel. Az emberi genomról szerzett tudásunk Janus-arcú, mert minden előnye mellett veszélyeket is rejt. Egyrészt a belőle szerezhető információk révén kockázatot jelent az emberiségre nézve, mert hátrányos megkülönböztetéshez adhat alapot. Másrészt a megszerzett ismeretei révén maga az ember is fenyegetést jelenthet magára a génállományra.

2010. máj. 12., szerda 23:01

Négy keréken, nagyvárosban...

Írta:

Egy nagyváros közlekedésének élhetőbbé tételén gondolkozva, az elsők között merülnek fel az autózás okozta problémák.
Hibás elgondolás a városi autózásra mint eredendően rossz dologra gondolni. Az autózás egyrészt rugalmasabbá, a piac feltételeinek jobban megfelelővé teszi a munkaerőt. Másrészt sokaknak a bicikli és a tömegközlekedés egyszerűen nem lehet alternatíva. Víz és villanyszerelők, festők,  asztalosok, futárok és számos más szakma képviselői közlekednek naponta nagy és súlyos felszereléssel és fontos számukra, hogy minél közelebb parkolhassanak le a célhoz.

Neohippikből véleményformáló erővé váltak a bringások - mondhatnánk leegyszerűsítve a tényeket, ha nem arra kellene fektetni manapság éppenséggel a hangsúlyt, hogy itt most már egyáltalán nem egy szubkultúráról, vagy egy rebellisnek vélt csoportról, hanem több ezernyi emberről van szó, akik között kisgyermekes anyukák, nagypapák, egyetemisták és öltönyös üzletemberek is találhatóak.

2010. máj. 12., szerda 22:28

Biodiverzitás vs. fejlesztés

Írta:

A fejlesztés és a biodiverzitás megőrzése első hallásra egymásnak ellentmondó fogalmaknak tűnnek. Ahhoz azonban, hogy megértsük a két kérdés szoros összefüggését, el kell rugaszkodnunk mindkét fogalom hagyományos értelmezésétől.

Az orvostudomány és a biológia területén az elmúlt fél évszázadban végbement fejlődés jelentősen átformálta az emberi fajról alkotott felfogásunkat, aminek következtében a XXI. század elején bátran kijelenthetjük, hogy a rasszizmus, a faji megkülönböztetés elvesztette minden tudományosnak hitt alapját.
2010. április 15., csütörtök 01:00

Kisebbségek a politika hálójában

Írta:

Egy adott társadalmon belül többé-kevésbé elkülöníthető, számszerű kritériummal és valamilyen sajátos azonosságtudattal rendelkező csoport. – Röviden és általánosan nagyjából így lehetne definiálni a kisebbség fogalmát, akiket tehát különböző ismérvek alapján határozhatunk meg egy államon, társadalmon belül.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.