Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Háttér Elemek megjelenítése címkék szerint: háttér
2010. július 15., csütörtök 01:00

A döntő játszma

Adott két játékos: a férj és a feleség. És az élet játéktáblája: a boldog kezdetektől ível a biztos, stabil kapcsolaton át a hullámvölgyekkel, veszélyekkel és kihívásokkal teli mindennapokban. A szabályok eleve elrendeltek: hűség, becsület és tisztesség. De valóban e három adja egy jó házasság esszenciáját?
Kategória: Háttér
2010. július 15., csütörtök 01:00

Kegyetlen kultúrák

“A fájdalom elkerülhetetlen. A szenvedés választás dolga.” - mondja egy buddhista közmondás. Mitől függ, hogy életünkben mennyi fájdalmat kell átélnünk? Ha antropológiai szempontból szemléljük a problémát, mindenképpen kultúrafüggővé tesszük ezt a mennyiségét. Hiszen minden kultúrát alkotó emberi társadalom saját szabály- és hagyományrendszere szerint éli az életét. A világ minden szépsége és kegyetlensége a kultúrák különbségéből, eltérő értékrendjéből származik.
Kategória: Háttér
2010. július 15., csütörtök 01:00

(El)kendőzve

Nyugat-Európa multikulturális nagyvárosaiban mára mindennapossá vált a burkában sétáló nők látványa, akik -az ősi hagyományokat megtartva- csak a szemüket, illetve a kézfejüket mutatják meg a külvilágnak. A németországi Központi Iszlám Intézet adatai alapján napjainkban Európa lakosságának hat százaléka muszlim, amely meglepően magas arány. Ez a második világháborút követő liberális bevándorlási politika következménye, mely a mai napig tartja magát. Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is, melyek szerint az Európába érkező bevándorlók nyolcvan százaléka iszlám vallású. Ahogy a bevándorlók aránya növekszik, növekszik a társadalmi feszültség is.
Kategória: Háttér
2010. július 15., csütörtök 01:00

Totális demokrácia

Az európai, és még inkább az amerikai ember számára a demokrácia a legfontosabb és legrégebbi hagyományok közé tartozik, az olyan szokások közé, amelyekre büszkék vagyunk és az identitásunk alapját jelentik. Talán éppen ezért hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az emberiségnek mindössze az egyhatoda olyan szerencsés, hogy ebben a Churchill által a legkisebb rossznak nevezett rendszerben éljen.
Kategória: Háttér
2010. június 17., csütörtök 11:46

Joga van... de mihez?

Mihez van joga egy betegnek? Ahogyan az emberi jogok mindenkit megilletnek, úgy a betegjogok is. Magyarországon 1998. január elseje óta írott formában is lejegyezték ezen jogokat. Elméleti szinten hazánk megfelel a nemzetközi átlagnak, azonban a gyakorlat merőben mást mutat. Az orvosi társadalom, az egészségügyben dolgozók és a civilek mindezekről másként vallanak. Botrányos esetekről pedig a jogászok tudnának hosszasan mesélni.
Kategória: Háttér
2010. június 17., csütörtök 11:44

Csendes támadás- Roma nők erőszakos sterilizálása

A kommunista rezsim kései éveiben csendes támadás folyt a roma nők ellen. Egyre gyakrabban fordult elő a roma nők erőszakos sterilizációja. Hivatalos, pontos kimutatások nem léteznek, a sterilizációról, sem Magyarországon, sem máshol, de nem hivatalos adatok szerint több tucatnyi asszonyt, többnyire romát sterilizáltak belegyezésük nélkül az orvosok. A téma évek óta vita tárgya, s több per is lezajlott már eltérő eredménnyel.
Kategória: Háttér
Az ókortól egészen a 20. század közepéig az orvosi hivatás gyakorlásának alapvető modellje a paternalista[1] orvos-beteg viszony volt. A kapcsolat azon alapult, hogy az orvos tudja, hogy a betegének mi a jó, mit kell tennie a gyógyulás érdekében. A beavatkozáshoz való hozzájárulás kérdése fel sem merült, mert a gyakorlatban szinte az egész világon az egyszerű beleegyezés elve élt. Eszerint az orvos közölte a beteggel az általa megállapított, az adott helyzetben a legcélszerűbbnek tartott beavatkozást vagy kezelést, amit a beteg többnyire további magyarázat vagy információ nélkül elfogadott. Kant ezért is nevezte „az orvos-beteg kapcsolat történetét az orvosok részéről a hallgatás történetének.”[2]
Kategória: Háttér
2010. június 17., csütörtök 01:00

Jog az egészséghez, jog a valósághoz

Az egészségügy mindig is kiemelt helyen állt a fogyasztóvédelmi szabályozások terén. Elég csupán a kuruzslásra gondolnunk, melyről a Büntető Törvénykönyv többek között így rendelkezik: „Aki jogosulatlanul, ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet fejt ki, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követik el.”
Kategória: Háttér

Korunkat az általános reményvesztettség állapotával lehetne jellemezni, ami egyebek mellett abban is megnyilvánul, hogy csalódottságunk és keserűségünk okán próbálunk más megoldást találni hétköznapi életünk rosszul működő metódusaira. Ebbe szorosan beletartozik az egészségügy is, amelynek hitelromlásával egyenes arányban a betegek gyógyításba vetett bizalma, vagy ha úgy tetszik hite is csorbát szenvedett. És mit tesz az ember akkor, ha nem talál gyógyírt lelki és testi panaszaira azon a helyen, ahol korábban minden információt és minden utasítást szentírásnak vett? Megpróbálja másképp orvosolni problémáit: keres egy olyan személyt, aki érdemi kommunikációt folytat vele a betegségéről, vagy olyan gyógymódokat próbál ki, melyek akár teljesen ellentétben állnak a megszokott, nyugati orvoslással.

Kategória: Háttér
2010. június 17., csütörtök 01:00

A mentális betegek jogai és cselekvőképességük

A mentális betegek kényszerű beutalása sajátos változata a szabadságkorlátozásnak: a sajátosságát az adja, hogy a jogfosztásra nem valamilyen cselekedet szolgál alapul – mint például a bűnelkövetők esetében -, hanem egy állapot, a mentális működés valamilyen zavara.

Kategória: Háttér
1. oldal / 4

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.