Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Háttér Elemek megjelenítése címkék szerint: emberi méltóság
2010. november 19., péntek 00:00

Virtuális szólásszabadság: határok nélkül

A világháló ingoványos terület, mivel nincsen kialakult etikettje. Sok mindent meg lehet találni rajta, és nagyon nehéz ellenőrizni. A virtuális szólásszabadság nyújtotta lehetőséggel sokan élnek, akik úgy érzik, van mondanivalójuk, míg a közösségi oldalak térhódításával a személyes információk és képek megsokszorozódtak.

Kategória: Szubjektív
2010. július 15., csütörtök 01:00

Kegyetlen kultúrák

“A fájdalom elkerülhetetlen. A szenvedés választás dolga.” - mondja egy buddhista közmondás. Mitől függ, hogy életünkben mennyi fájdalmat kell átélnünk? Ha antropológiai szempontból szemléljük a problémát, mindenképpen kultúrafüggővé tesszük ezt a mennyiségét. Hiszen minden kultúrát alkotó emberi társadalom saját szabály- és hagyományrendszere szerint éli az életét. A világ minden szépsége és kegyetlensége a kultúrák különbségéből, eltérő értékrendjéből származik.
Kategória: Háttér
2010. június 17., csütörtök 11:46

Joga van... de mihez?

Mihez van joga egy betegnek? Ahogyan az emberi jogok mindenkit megilletnek, úgy a betegjogok is. Magyarországon 1998. január elseje óta írott formában is lejegyezték ezen jogokat. Elméleti szinten hazánk megfelel a nemzetközi átlagnak, azonban a gyakorlat merőben mást mutat. Az orvosi társadalom, az egészségügyben dolgozók és a civilek mindezekről másként vallanak. Botrányos esetekről pedig a jogászok tudnának hosszasan mesélni.
Kategória: Háttér
2010. június 17., csütörtök 11:44

Csendes támadás- Roma nők erőszakos sterilizálása

A kommunista rezsim kései éveiben csendes támadás folyt a roma nők ellen. Egyre gyakrabban fordult elő a roma nők erőszakos sterilizációja. Hivatalos, pontos kimutatások nem léteznek, a sterilizációról, sem Magyarországon, sem máshol, de nem hivatalos adatok szerint több tucatnyi asszonyt, többnyire romát sterilizáltak belegyezésük nélkül az orvosok. A téma évek óta vita tárgya, s több per is lezajlott már eltérő eredménnyel.
Kategória: Háttér
Az ókortól egészen a 20. század közepéig az orvosi hivatás gyakorlásának alapvető modellje a paternalista[1] orvos-beteg viszony volt. A kapcsolat azon alapult, hogy az orvos tudja, hogy a betegének mi a jó, mit kell tennie a gyógyulás érdekében. A beavatkozáshoz való hozzájárulás kérdése fel sem merült, mert a gyakorlatban szinte az egész világon az egyszerű beleegyezés elve élt. Eszerint az orvos közölte a beteggel az általa megállapított, az adott helyzetben a legcélszerűbbnek tartott beavatkozást vagy kezelést, amit a beteg többnyire további magyarázat vagy információ nélkül elfogadott. Kant ezért is nevezte „az orvos-beteg kapcsolat történetét az orvosok részéről a hallgatás történetének.”[2]
Kategória: Háttér
2010. június 17., csütörtök 01:00

A mentális betegek jogai és cselekvőképességük

A mentális betegek kényszerű beutalása sajátos változata a szabadságkorlátozásnak: a sajátosságát az adja, hogy a jogfosztásra nem valamilyen cselekedet szolgál alapul – mint például a bűnelkövetők esetében -, hanem egy állapot, a mentális működés valamilyen zavara.

Kategória: Háttér

Az a tudományos fejődés, amely során egyre jobban megismerjük az emberi génállományt, számos jogi, társadalmi, orvos-biológiai és etikai kérdést vet fel. Az emberi genomról szerzett tudásunk Janus-arcú, mert minden előnye mellett veszélyeket is rejt. Egyrészt a belőle szerezhető információk révén kockázatot jelent az emberiségre nézve, mert hátrányos megkülönböztetéshez adhat alapot. Másrészt a megszerzett ismeretei révén maga az ember is fenyegetést jelenthet magára a génállományra.

Kategória: Háttér
2010. április 15., csütörtök 01:00

Kisebbségek Európában

Kisebbségek? Nemzeti? Történelmi? Anyanyelvi? Vallási? Etnikai? Azt gondolnánk, hogy az egyesülő Európában létezik egy egységes definíció arra, hogy mit értünk kisebbség alatt. Kelet-Közép Európában a történelem viharai, a birodalmak története és a határok változásai vezettek ahhoz, hogy bizonyos csoportok országukon belül kisebbségként vannak jelen napjainkban.

Kategória: Háttér
2010. április 15., csütörtök 01:00

Kisebbségek a politika hálójában

Egy adott társadalmon belül többé-kevésbé elkülöníthető, számszerű kritériummal és valamilyen sajátos azonosságtudattal rendelkező csoport. – Röviden és általánosan nagyjából így lehetne definiálni a kisebbség fogalmát, akiket tehát különböző ismérvek alapján határozhatunk meg egy államon, társadalmon belül.

Kategória: Háttér
Az orvostudomány és a biológia területén az elmúlt fél évszázadban végbement fejlődés jelentősen átformálta az emberi fajról alkotott felfogásunkat, aminek következtében a XXI. század elején bátran kijelenthetjük, hogy a rasszizmus, a faji megkülönböztetés elvesztette minden tudományosnak hitt alapját.
Kategória: Háttér

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.