Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Háttér Trónok harca II. rész: Arab tavaszból arab tél
2013. szeptember 05., csütörtök 00:00

Trónok harca II. rész: Arab tavaszból arab tél

Írta:  Nagy Dénes

24-AL KuszaírMint az világosan kirajzolódik a Trónok harca első cikkéből, mára már az Arab tavasz forradalmainak mintájára kitörő szíriai felkelés átalakult egy véres, felekezeti viszállyal átszőtt polgárháborúvá, amely csatatérként szolgál a közel-keleti nagyhatalmak közötti versengésben. Annak érdekében, hogy megértsük azt, hogy a különböző érdekcsoportok hogyan és miként használják fel a szíriai eseményeket annak érdekében, hogy a saját geopolitikai stratégiájukat előbbre vigyék, meg kell vizsgálnunk Szíriát etnikai és vallási hovatartozás szempontjából, ugyanis sajnálatos módon mára elmondható, hogy a frontvonalak etnikai és vallási határokon nyugszanak.

 

4-Felekezeti megoszlás

A fenti képen világosan látszódik az, hogy a többségében síita (alavita, arab és drúz) és keresztény térségek a kormányzat irányítása alatt állnak, míg a többségében szunni muszlimok által lakott övezetek a lázadókhoz lojálisak.

Az ENSZ emberi jogokkal foglalkozó tanácsa, a Human Rights Council által közre adott 2012-es tanulmánya szerint „egyre többen csatlakoznak valamely félhez (ezalatt a kormányzatot illetve a lázadókat kell érteni) a támadás alatt álló illetve fenyegetettséget érző kisebbségek, s ezáltal egyre élesebbé teszik a felekezetek közötti konfliktust”. 

El kell mondani azonban, hogy mindkét fél rájátszik a konfliktus ezen aspektusára – a kormány azt kívánja elhitetni a támogatóival, hogyha a szekuláris rezsim elbukik, akkor a síita muszlimokat, illetve a keresztényeket a vallásos szélsőségesekkel kollaboráló lázadók le fogják mészárolni, míg a lázadók előszeretettel mutogatnak a ’shabiha’-ra (civil ruhás kormánypárti fegyveresek, akiket válogatott atrocitásokkal vádolnak) s habár sajnos volt már példa arra, hogy bizonyos lázadó csoportok valóban egy-egy etnikumot vagy vallási felekezetet inzultáltak, de a rezsimet sem kell félteni: mindkét oldal elkövetett számos emberiség elleni bűntettet a konfliktus kezdete óta.

 7-Ellenzék zászlója

 

„Az ellenzék”

Tekintettel arra, hogy mára már számtalan különböző szervezetre és csoportra töredezett az amúgy is megosztott ellenzék, csupán a legfontosabb csoportokkal érdemes megismerkednünk. . Elöljáróban azonban el kell mondani azt, hogy az a nézet miszerint a lázadók a ’jó’ megtestesítői egy olyan konfliktusban, ahol a demokrácia és az emberiesség védnökeiként kell napról-napra szembe szállniuk a gaz diktátort védő, könyörtelen szír hadsereggel szemben, nem más, mint propaganda: még a moderáltnak tartott Szír Szabad Hadsereg csapatait is válogatott háborús bűnökkel vádolja az ENSZ és számos egyéb nemzetközi szervezet, amely figyelemmel kíséri a polgárháborút, nem is beszélve a legradikálisabbnak tartott Jabhat al-Nusráról.

8-Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erïk Nemzeti KoalíciójaSzíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója

Tagjai: Válogatott ellenzéki csoportosulások gyülekezete (beleértve a Szír Szabad Hadsereget). Akik nem tagok: az erőszakot elutasító szervezetek koalíciója a „Szíriai Nemzeti koordinációs bizottság” illetve az Iszlámista csoportok nagy része (például a Jabhat al-Nusra).

Célja: A Szír nép integritásának a megőrzése, a rezsim megbuktatása, a kormányzati erőszakszervezetek leszerelése, a néppel szembeni bűntetteket elkövetőkkel szembeni igazságszolgáltatás. A kormányzattal nem hajlandó beszédbe elegyedni.

Problémái: Habár több külföldi ország elismerte a Nemzeti Koalíciót, mint a „szír nép egyetlen legitim képviselője”, a szervezet küzd azért, hogy az országban a különböző szakadár frakciók elismerjék, mint az ellenállás vezetőjét katonailag. Ezen kívül a szervezet küszködik a háborús viszonyok között az alapvető szolgáltatások ellátásával a „felszabadított régiókban”.

További problémát jelent az, hogy a koalíción belül egy éles vita folyik éppen, amelynek a végkimenetele merően megváltoztathatja a helyzetet Szíriában: a szervezet két legfőbb külföldi támogatója, Szaúd-Arábia illetve Katar harcol azért, hogy a vezetőségbe annak pártfogoltjai kerüljenek be. Jelenleg a helyzet úgy áll, hogy a Katari proxynak tekinthető Muszlim testvériségi tagok által dominált testület fölött a Szaúdiak pártfogoltjai kerekedtek felül (melyet jelez a nemrég tartott elnökválasztási eredmény, ahol Jarba, a Szaúdiak választottja három szavazattal megverte Sabbaghot, akit Katariak támogattak).

 

9-Szír Szabad HadseregA Szír Szabad Hadsereg (röviden SSH)

Tagok száma: Ismeretlen, saját állításuk szerint 80,000 felett (2013)

Tagjai: többségében önként disszidált/átállt katonákból (minden felekezetből és etnikai csoportból) és kérdéses számú külföldi önkéntesekből és zsoldosokból áll. Az alapján, amit tudunk, a következő országoknak biztos, hogy vannak állampolgárai, amelyek az SSH-ban harcolnak: Horvátország, Algéria, Tunézia, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Kuvait, Libanon, Líbia.

Mottó: „Győzelem vagy halál!”

Célja: „Egy muszlim ország, amely egy szekuláris demokráciával rendelkezik” illetve, hogy „együtt dolgozzon a néppel azért, hogy kivívjuk a szabadságunkat és visszaállítsuk a nemzetünk méltóságát, hogy megbuktassuk a rezsimet, hogy megvédjük a forradalmat és az ország javait valamint, hogy szembe szálljunk a felelőtlen hadsereggel, amely védi a kormányzatot”. - Rijád al-Aszád tábornok, az FSA alapítója és főparancsnoka (csupán névrokona az uralkodó Aszád családnak, nincs semmiféle rokoni kötelék)

Stratégiája: A számbeli és technikai fölényben lévő szír hadseregnek a szétzilálása, az ellenfél utánpótlás vonalainak a megbontása, kisebb, jól koordinált hadműveletek végre hajtása katonai célpontok ellen.

Módszerei: gerilla taktikák, szabotázs, lesből támadás.

Problémái: Az egyre jobban függetlenedő iszlámista csoportokat képtelen irányítani, s ezáltal nem tudja garantálni azt, hogy a külföldről érkező katonai támogatás nem kerül rossz kezekbe (ezáltal több ország megtagadta a direkt fegyverszállítmányok támogatását tőlük), így utánpótlási gondokban szenved az SSH.

További gondot jelent az, hogy a decentralizált vezetés, amely szükséges egy effektív gerillakampány vezetéséhez, azt eredményezte, hogy a kis, regionális csoportok önálló akciókat hajtanak végre, melyek sajnálatos módon sokszor vérengzésekbe torkollanak: egy szomorú, ám valós példája ennek az, hogy 2013 márciusában egy Abu Sakkar nevezetű katona kannibalizmusra szólította fel az egységét, annak érdekében, hogy ezzel terrorizálják és demoralizálják a kormánypárti csapatokat.

 

10-JABHAT-AL-NUSRAJabhat al-Nusra („A Szír nép védelmére szerveződött ellenállási mozgalom”)

Tagok száma: kb 6,000 (2013)

Tagjai: Szunni muszlim radikálisok. A szervezet titkos mivolta miatt lehetetlen tudni, hogy milyen arányban, de nagy számban vannak jelen külföldi önkéntesek a föld különböző területeiről.

Ideológiai beálítottása: Szunni szalafizmus, iszlámista fundamentalizmus

Célja: Egy iszlámista Szír állam létrehozása.

„Mi vagyunk a Szíriai mujahadeen [az iszlámért küzdő harcos], visszajöttünk a világ válogatott dzsihád [szent háború] frontjairól annak érdekében hogy Allah uralmát itt a földön [Szíriában] visszaállítsuk és hogy megbosszuljuk a megszégyenített szír néppel szembeni atrocitásokat.”

Módszerei: Koordinált, nagyobb léptékű gerilla támadásokat hajt végre kevésbé őrzött kormányzati komplexumok ellen, míg a városokban váratlanul lecsapnak az Asszád-hű fegyveresekre.

Nem riadnak vissza az öngyilkos merényletek végrehajtásától. Külföldön és belföldön egyaránt a legveszélyesebb, legbátrabb és leghatékonyabb ellenzéki katonai szervezetnek titulálták őket.

Fontos eleme a szervezetnek az, hogy titokban működnek: nem tudni pontosan, hogy ki a vezetőjük, soha nem mutatkozott még élőben, s a tagok ügyelnek arra hogy ne lepleződjenek le.

A Jabhat al-Nusra adminisztrációs szerepet is betölt több térségben: shariah (az Iszlám szent könyve, a Korán alapján való ítélkezés) alapú bíróságokat üzemeltet a lakosság számára és karitatív szerepet tölt be: ételt és italt oszt, valamint katonai segítséget nyújt ott, ahol szükséges és „igazságot tesz”. (Habár eme igazságnak az elszenvedői nem feltétlenül értenek egyet az ítélettel).

Problémái: Az Al-Kaidához, illetve egyéb radikális iszlámista szervezetekhez való közelsége miatt az Egyesült Államok, Ausztrália és Nagy Britannia terrorszervezetnek nyílvánította, így ezektől az államoktól nem tud direkt katonai vagy egyéb segítséget kapni, ellentétben más lázadó csoportokkal.

Lévén, hogy a szekuláris csoportoktól eltérően ők egyértelműen egy muszlim vezette Szíriát képzelnek el, ahol shariah alapú jogrendszert vezetnének be, konfliktusba kerültek a többi ellenzéki szervezettel.

 

A lázadók legfontosabb külföldi támogatói:

11-Katari-zászló

 

Katar: Hivatalosan nem látja el a lázadókat fegyverekkel, a valóságban a szíriai Muszlim Testvériséghez köthető iszlámista szervezeteket támogatja fegyverekkel és egyéb eszközökkel. Az ellátmányt Törökországon keresztül csempészik be.

 

12-Szaudi-Arabia

 

Szaúdi-Arábia: A lázadók legfőbb szponzora jelenleg. 2012-ben felvásárolt egy, a balkáni háborúkból visszamaradt horvát fegyverkészletet, amely új erőt adott a lázadók téli offenzívájának. Azóta ezerszámra csempészik be Jordánián és Törökországon keresztül a különböző fegyvereket, ügyelve arra, hogy ne kerüljenek a fegyverek iszlámista szélsőségesek kezébe.

 

Itt meg kell állnunk azonban és megértenünk azt, hogy e fenn említett két öböl-menti állam (Katar és Szaúdi-Arábia) kapcsolata miért olyan fontos a szír ügy kapcsán:

2013-ig Katar volt a lázadók fő fegyverforrása, mára ezt a szerepet Szaúdi-Arábia vette át.

Mindkettő szunnita, arab abszolút monarchia, amelynek a fő ellensége a síita, nem arab nemzetiségű Irán valamint annak szövetségesei, a síita csoportok Libanonban (mint például a Hezbollah) valamint a síita alaviták Szíriában. 

Mi az oka tehát annak, hogy ez a két stratégiai partner konfliktusba keveredett a szír polgárháború kapcsán?

Két szó: Muszlim. Testvériség. Az Arab tavasz generálta forradalmak két kulcsfontosságú arab államban, Líbiában és Egyiptomban ez a szervezet jutott hatalomra, nem kis részben Katari segítségnek köszönhetően. E jól bevált receptet alkalmazva, Katar hatalmas pénzmennyiséggel és ellátmánnyal támogatta a Szíriai Nemzeti Koalíció jelentős részét alkotó elődszervezetét, a Szíriai Nemzeti Tanácsot, amelynek tagjai zömében a Szír Muszlim testvériség tagjaiból álltak.

Ezzel szemben a Szaúdiak gyanúval tekintenek a Muszlim testvériségre, okulva abból, hogy amikor az 1980-as években pénzelték a szovjetek ellen küzdő iszlámistákat, akik közül talán a legismertebb, a Szaúdi származású Oszama Bin Láden a harcok végeztével a kapott fegyvereket, és kiképzését arra használta fel, hogy megkísérelje a Szaúdi uralkodó család megdöntését. 

Az a tény, hogy Szaúdiak átvették a vezető szerepet a lázadók támogatásában lehet, hogy kulcsfontosságú pillanatként lesz elkönyvelve a történelemkönyvekben.

13-Líbia

 

Az újonnan ’felszabadult’ Líbia szent kötelességének látta a testvérforradalmárnak tekintett szír lázadóknak a megsegítését. Egyes jelentések szerint több száz líbiai önkéntes vesz részt a polgárháborúban az ellenzék oldalán, valamit számos líbiai fegyver került ellenzéki kezekbe.

 Az Egyesült Államok hivatalosan többször is cáfolta azt, hogy direkt módon katonai segítséget nyújtana a lázadóknak, azonban egyes értesülések szerint már 2012 óta segít a CIA abban, hogy az USA szövetségesei által nyújtott fegyverek egyrészről célba, másrészről ’jó kezekbe’ jussanak.

2013. június 14-én azt követően, hogy az amerikai titkosszolgálatok szerint a kormányzat bevetette a vegyi-fegyver készletét a lakossággal szemben, feloldotta az országgal szembeni embargóját, és aktívan megkezdte az ellenzék felfegyverzését.

15-Törökország

 

A török kormányzat a kezdetek óta az ellenzék egyik erőteljes támogatója volt, olyannyira hogy sokáig a Szír Szabad Hadsereg központja Törökországban volt található, míg a Szír Nemzeti Tanács az alakuló ülését Isztanbulban tartotta – sőt az utódszervezet, a Szír Nemzeti Koalíciónak a mai napig a központja itt található.

Hivatalosan Törökország nem szállít fegyvereket a lázadóknak, azonban minden bizonnyal segít abban, hogy az ellenzékiek szövetségesei révén az országba érkező fegyverek, épségben átérjenek a határon.

Az ellenzéket a fent említett országokon kívül még számos kisebb és nagyobb csoport, valamint nagyhatalom támogatja válogatott módszerek segítségével, ám tekintettel arra, hogy afegyvertranszferek szigorúan titkosak, teljes listát soha nem fogunk kapni. Egyértelmű az a tény viszont, hogy Szíria a különböző regionális nagyhatalmak ambíciójának a csataterévé vált.

 

A karhatalom

16-Karhatalom zászlója2012 júniusában Bassár el-Asszád elnök átrendezte a kabinetjét, s híres beszédében az új miniszterek beiktatását követően ezt mondta: „Jelenleg hadiállapotban vagyunk.” „Amikor háborúban vagyunk, minden prioritásunkat felül kell írnia a háború megnyerésének célja.” Ekkor lehetett érezni igazán, az akkortájt éppen tizenöt hónapos konfliktusról, hogy hosszú háborúnak ígérkezik. Azóta eltelt egy egész év, s immáron az értelmetlen öldöklés elérte a gyászos második évét.

Az elnöknek azonban igaza van: háborúban állnak. Hogy kikkel? A kormányzat szerint Szíria egy külföldi összeesküvés áldozata, melynek célja az, hogy destabilizálja a felekezeti és etnikai alapon sokszínű és megosztott Szíriai Arab Köztársaságot.

Természetesen ennek, mint az a fentiekből kiderült, van valóságalapja bizonyos fokig, de ez nem lehet kifogás arra, amit a rezsim művelt a békés tüntetőkkel szemben, akik azért árasztották el az utcákat 2011 nyarán, mert úgy látták, hogy itt az ideje annak, hogy egy új fejezetet nyissanak Szíria történetében.

Az alavita vallású vezető elitnek kevés barátja maradt a háború sújtotta Szíriában: számíthat az alavita többségű övezetekre, a keresztényekre, akik félnek attól, hogy az Egyiptomi kopt keresztények sorsára jutnak, valamint egy szűk katonai és hivatalnoki rétegre, amely az el-Aszád családnak köszönheti a felemelkedését.

Ironikusan a külföldi összeesküvésnek titulált szíriai polgárháborút a kormányzat külföldi segítséggel vívja: az Iráni forradalmi gárda valamint a Hezbollah csapatokat küldött az élet-halál harcát vívó karhatalomnak, s a segítségükkel mára fordítani tudtak a hadiszerencsén, csak ki tudja, hogy meddig?

 

17-Szír hadseregA Szír hadsereg

Tagok száma: kb 110,000

Tagjai: A hadsereg elitjének számító 4. Páncélozott hadosztály (melynek vezetője, Maher el-Asszád az elnök testvére) és a Szír Republikánus Gárda 80%-át a rezsimhez hű alaviták alkotják, míg a többi egységnél a tisztek 80% alavita. A gyalogságnál illetve a földi erőknél a hivatásos katonák 70% alavita, ellentétben a légierővel és a besorozott katonákkal, akiknek a zöme szunnita vallású.

Célja: A lázadás leverése bármi áron. A „külföldi terroristák” kiűzése az országból.

Stratégiája: A jól fegyelmezett és felszerelt hadsereg maximálisan ki tudja használni a számbeli és technikai fölényét a háború során: az ellenzék nem mer nagyobb méretű szárazföldi csatába bocsájtkozni, így kénytelen a főbb lázadói bázisokat ostrom alá venni, annak érdekében, hogy kicsalja a gerilla kampányt folytató lázadókat a búvóhelyeikről, valamint a regionális kormánypárti milíciákra kell támaszkodni, annak érdekében, hogy az uralma alatt tudja tartani az elfoglalt területeket.

A lázadók mozgékonyságát a teljes légi fölényt élvező Szír légierővel kívánja a karhatalom ellensúlyozni, valamint a tüzérségével tudja megállítani a nagyobb létszámú lázadói hadműveleteket.

Problémái: A kezdetektől fogva problémát jelentett az, hogy a katonák nagy része megtagadta, hogy kezet emeljen a tüntetőkre, így rendkívül sokan dezertáltak a hadseregből az első brutálisabb fellépéseket követően, s az újoncok kiképzésére nincsen elég idő, ezáltal nagyon magasak a veszteségek: a lázadás kezdete óta a hadsereg a felére zsugorodott.

A szankciók alatt álló ország haderejét rendkívül nehéz utánpótolni, s emiatt folyamatosan logisztikai problémákkal küszködik a hadsereg (s ezt a lázadók ki is használják).

A katonák nagy része demoralizált és fáradt, a két éve tartó konfliktusban rendkívül sokan vesztették el valamely hozzátartozójukat, s a mai napig nincsen „biztonságos zóna” – bármikor, bárhol lecsaphatnak rájuk ellenzéki csoportok, így sohasem érezhetik magukat biztonságban. Erejüket abból merítik, hogy tudják, hogy az élet-halál harcban a családjuk élete is a tét.

A nehézfegyverek (helikopterek, a légierő, tüzérség) bevetése a lakott övezetekben számos civil áldozattal jár, és ezáltal a nagyobb városokban teljesen elveszítették a támogatásukat, egész vidékek utálták meg őket s ez jelentősen rontja azt a képet miszerint ők a „szír nép szabadságáért küzdenek” – amikor az a nép csupán átkozza őket.

18-Kormánypárti milíciákKormánypárti milíciák

Tagok száma: 60,000-100,000 fő

Tagjai: A kormányhoz hűséges, alavita, keresztény és drúz közösségekből válogatják a tagjaikat.

Céljaik:

Itt különbséget kell tenni két ismert milícia szervezet között:

A Nemzeti Védelmi Erő (
Quwat ad-Difa‘a al-Watani) feladata, hogy a hadsereget támogassa abban, hogy a lojális negyedeket védelmezze a lázadók támadásaitól.

Ezek az egységek katonai ellenőrzőpontokat és útzárakat hoznak létre, hogy figyelemmel kísérjék a be- és kijövő lakosságot. Gyakorlatilag csendőri szerepet töltenek be, feltartóztatják a lázadókat, amíg a hadsereg nem tud ellentámadást indítani.

A felszerelésük egy részét a hadseregtől szerzik, míg a kiképzésüket az Egyesült Államok külügyminisztériuma szerint az Iráni Forradalmi Gárdától valamint a Hezbollahtól szerzik, akik szintúgy ellátják különböző fegyverekkel a csoportosulást.

A Shabihah (Szellemek) egy olyan titkos félkatonai, civil ruhás szervezet, amelynek a kifejezett célja az, hogy a kormányzat „piszkos munkáját” elvégezze azáltal, hogy terrorban tartja az elégedetlenkedő lakosságot, illetve leszámol azokkal, akik nem tűrik meg a rezsimet.

A tüntetések idején, számos videón és képen tűnt fel az, hogy civil ruhás alakok kezdenek verekedéseket a tömegen belül, s így a kormányzat azt mondhatta, hogy a lakosság kiáll a rezsim mellett. A szervezetet (amely határcsempész bandaként jött létre) Namir el-Asszád (Háfez el-Asszád [Bassár apja] unokaöccse) vezeti.

Túlélők leírása szerint AK47-eseket és hosszú éles késeket forgatva törnek rá a védtelen lakosságra, miután a hadsereg tüzérségi csapás alá vesz egy területet. Habár máig tisztázatlan, hogy pontosan kik és hogyan követték el a houlai mészárlást, azonban az ENSZ vizsgálata szerint a Shabihának volt az elkövetője az atrocitásnak, ahol több mint 108 embert öltek meg, köztük 49 gyermeket és 34 nőt.

 

A rezsim külföldi támogatói

19-IránA szintén síita Irán számára Szíria kulcsfontosságú stratégiai partner: egyrészről egy esetleges iráni-izraeli konfliktus idején számíthat rá, másrészről az Iránnal szövetséges Palesztin és síita katonai szervezeteket csak Szírián keresztül tudja utánpótolni fegyverekkel Tehrán (Hamas, Hezbollah).

Azon kívül, hogy a kormányzatot fegyverekkel támogatják, az Iráni Forradalmi Gárda Quds brigádja jelen van Szíriában ismeretlen létszámmal továbbá a fentebb említett Nemzeti Védelmi Erő kiképzésében és ellátásban is segédkeznek.

20-OroszországOroszország és az Aszád család uralta Szíria mindig is jó kapcsolatban állt. A lázadás kitörése óta a nemzetközi porondon Oroszország volt a Szír rezsim fővédnöke: minden eddigi napirendre tűzött, Szíriával kapcsolatos ENSZ biztonsági határozatot megvétózott.

A konfliktus kitörése óta Oroszország folyamatosan szállít fegyvereket a rezsimnek habár, kijelentette, hogy a nemzetközi embargót nem sérti meg ezzel, ugyanis álláspontja szerint ő csupán a polgárháború kitörése előtt aláírt egyezségeket hajt végre.

Fontos megjegyezni, hogy az orosz hadiflotta egyetlen Földközi-tengeri bázisa a Szíriai Tartuszban található.

21-HezbollahSajtóértesülések szerint már legalább 2012 februárja óta aktívan segít a Libanoni síita militáns csoport, ám 2013. május 25-én hivatalosan is bejelentette Hasszán Nasrallah (a szervezet vezetője), hogy a Hezbollah csapatai átkeltek a Szír határon, annak érdekében, hogy a kormánypárti erőknek segítsenek a Libanon és Szíria között határállomások „felszabadításában”.

Nasrallah szerint: „Hogyha Szíria az amerikaiak, az izraeliek és eretnekek kezébe kerül, akkor  régiónk népére egy sötét korszak köszönt rá”.

A Hezbollah segítségével az elmúlt hónapokban a kormánypárti erőknek sikerült fordítania a hadiszerencsén: mára már offenzívába csapott át a rezsim, és június 5-én a hadsereg visszafoglalta a stratégiailag rendkívül fontos, libanoni határátkelőnél fekvő Al-Kuszaír városát.

A pártatlanok

Két rendkívül fontos regionális tényezőről az összefoglalónkban még nem esett szó,  a Kurdok, illetve Izrael szerepéről a konfliktusban. E két erőt nem lehet sem a kormányt támogatók közé, sem a lázadókat pártolók közé sorolni: amolyan neutrális félként szemlélik a konfliktust, annak dacára, hogy hivatalosan mindkét fél érdekelt a konfliktusban: Izraelnek ott a Golán-fennsík, a Kurdok pedig észak Szíriában találhatók. Mégis mire várnak?

Izrael

22-IsraelBenjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke többször felhívta arra a figyelmet, hogy ha bármelyik oldal, legyenek azok a lázadók vagy a kormányzat, átlépi a határt a vitatott Golán-fennsíkon keresztül, akkor annak következményei lesznek.

„Izrael egyik oldal pártját sem fogja a Szír konfliktusban. Azonban meg fogjuk védeni magunkat, ha támadás ér minket, és fenntartjuk azon jogunkat, hogy cselekedjünk, ha veszélyben érezzük magunkat”. – mondta Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök.

A két ország kapcsolata feszült: a Golán-fennsík hovatartozása a konfliktus oka.

A helyzet Izrael számára rendkívül komplex: az el-Asszád rezsim kiszámítható Jeruzsálem szempontjából, ugyanis tudják a szírek azt, hogy egy Izraellel vívott háború katasztrofális áldozatokkal járna (s szinte biztos, hogy Izrael kerekedne felül), így Izrael relatíve biztonságban érezheti magát, ugyanis nem kell félnie egy egyoldalú szír inváziótól. El kell azonban mondani azt, hogy egy nagyobb közel-keleti konfliktus esetén a szírek egyértelműen az Izraellel szemben ellenséges Irániak pártját fognák. Sőt már évtizedek óta a Hezbollahnak és egyéb militáns katonai szervezeteknek nyújt támogatást az Aszád rezsim (és segíti az iráni támogatás eljuttatását is e szervezeteknek), így nem lenne olyan rossz Izrael szempontjából, ha elbukna Bassár. Ám a fő probléma az, hogy nem egyértelmű, hogy ki venné át a helyét az ország irányításában: hogyha iszlámista szélsőségesek veszik át a hatalmat, a helyzet csak rosszabb lehet Jeruzsálem számára, míg egy elhúzódó polgárháború csak jobban destabilizálja a térséget, különös tekintettel Libanonra, ahol Izrael rendkívüli módon érdekelt.

Ez azonban nem tántorítja el Izraelt attól, hogy a jelenlegi helyzetet rendkívül okosan kihasználva lecsapjon azokra a célpontokra, amelyeket veszélyesnek ítél: tudomásunk szerint már legalább három alkalommal az izraeli légierő titkos megelőző támadásokat hajtott végre katonai célpontokkal szemben.

A cél egyértelmű: hogyha van rá lehetőség, akkor a Szírek ellentámadási kapacitását mindenképpen csökkenteni kívánja Izrael annak érdekében, hogyha bármelyik oldal kerekedik is felül a konfliktusban, akkor ne legyenek meg azok az eszközök, amelyekkel komoly kárt lehessen okozni Jeruzsálemnek.

23-KurdisztánA Kurdok

A harminc millió feletti lélekszámmal rendelkező kurd nép a világ legnagyobb olyan etnikuma, amely nem rendelkezik önálló állammal – ám lehetséges, hogy ez a következő évtizedekben változni fog.
A közel-keletet felforgató eseményeket (az arab tavasz, a 2003-as Iraki háború) a Kurd vezetők rendkívül jól kihasználták, s immáron ott tartunk, hogy Irakban illetve Szíriában szinte teljes önállósággal rendelkeznek. A kurd lakosság nagy része azonban a lázadókat támogató Törökországban található, ahol a kurdok és a törökök között hosszú évtizedek óta zajló háború több ezer áldozattal járt. A kurdok legnagyobb problémája az, hogy a különböző országokban hatalmon lévő kurd politikai pártok között ideológiai különbségek vannak, s még nem sikerült kellőképpen összefogniuk annak érdekében, hogy létre hozzák azt, amire a nemzetük már évszázadok óta vár: egy önálló államot.

A kurdok számára tehát kifejezetten jól jött a Szír polgárháború, ugyanis így teljes mértékben függetlenedni tudtak a kormányzat befolyása alól: ma, ugyan úgy, mint Irakban, a kurdok kezében van a hatalom az ország északi, kurd többségű területein.

Azonban veszélyes játékot játszanak: számottevő külföldi támogatást még nem tudhatnak a magukénak a kurdok, s félniük kell attól, hogy magukra haragítják a kormányzatot vagy a lázadókat a szír konfliktusban, hiszen az a ’kurd álomnak’ végéhez vezethet. Hivatalosan nem foglalt állást egyik oldalon sem a szír kurdokat vezető Demokratikus Unió párt vezetése, ám csupán idő kérdése az, hogy a semlegességüket feloldván beavatkoznak valamely oldalon – most jelenleg élénken figyelik az eseményeket, s várnak a megfelelő alkalomra. Hogy mire? Azt csak is ők tudhatják. Egy dolog azonban biztos: nagyon veszélyes játékba bocsátkozott Törökország azáltal, hogy aktívan részt vesz a Szír konfliktusban a lázadók oldalán. Ez még a visszájára is fordulhat, s elképzelhető, hogy az Arab tavasz következő állomása a Törökországi Kurdisztán lesz…

….

A romokban lévő Al-Kuszaírban Abu Samar felesége sietve pakolja össze az egykoron békés családi életüket jelképező tárgyakat. A gyerekek kitömött állatai, üvegtányérok és kézzel varrott párnák kerülnek a dobozokba.

„Vissza fognak maguk jönni valaha?” – Kérdezi a BBC helyi tudósítója
„Nem, soha” – közli könnyekkel küszködve a szíriai háziasszony.

Autóba szállnak, s elindulnak a kietlen utakon, hogy merre, azt csak is ők tudják.

2013 júniusában az áldozatok száma megközelítette a 100,000 főt az ENSZ becslése szerint, köztük 6,000 gyermek lelte halálát a harcok során.

Több mint 1,5 millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja a hazáját.

A két éve dúló polgárháborúban a mai napig nem derült ki egyértelműen, hogy melyik oldal fog „győzedelmeskedni” habár kétségtelen, hogy a „győztes” egy társadalmilag szétzúzott, gazdaságilag a tönk szélén álló bukott államnak lesz az örököse.

Jelenleg sajnos két végeredmény a legvalószínűbb:
1. Az Aszád rezsim győzedelmeskedik, s annak érdekében, hogy elkerüljön egy újabb forradalmat, megszilárdítja a rendőrállami apparátust, és még jobban elzárkózik a világtól, valamint bárminemű reformoktól. A korábban „mérsékeltnek” titulált szekuláris diktatúrát egy sokkal keményebb, vaskézzel kormányzott autokratikus állam fogja felváltani.

2. Az ellenzék katonai erejének túlnyomó többséget alkotó vallásos szélsőségesek ragadják magukhoz a hatalmat, s az Egyiptomi muszlim testvériséghez hasonlóan megkísérlik egy, a demokrácia látszatát fenntartó, theokratikus diktatúra létrehozását egy olyan országban, ahol évszázados hagyományokra tekint vissza a különböző vallási felekezeteknek a kölcsönös tiszteletben tartása. Ez azonban konfliktusokhoz vezet a különböző lázadói csoportok között, így az el-Asszád rezsim megdöntése nem a polgárháború végét fogja jelenteni, hanem egy sokkal brutálisabb konfliktus kezdetét, ahol tartományurak fognak egymással harcolni azokért a romokért, melyet egykoron Szíriának neveztünk.

A sajnálatos igazság az, hogy bármely oldal kerekedik is felül, a „győztesek” között nem fogjuk megtalálni a szíriai nép többségét.

Egy tényezőről azonban nem szabad megfeledkeznünk. Szíriában ugyan kisebbségben, de létezik egy békés ellenálló mozgalom, amely elvből elveti az erőszakot. Övék a jövő!

 

Források:
Al-Kuszaír: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22817561

Szíria BBC profilja: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14703856, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19331551

A Baasz párt: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18582755, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13216195

Háfez el-Aszád: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18582755, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17868325

Bassár el-Aszád: http://www.bbc.co.uk/news/10338256, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13247375

Kronológikus áttekintése az eseményeknek: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14703995

Felekezeti diagram: Holliday, Joseph (December 2011). "The Struggle for Syria in 2011". Institute for the Study of War.

Alaviták: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18084964

A felekezeti viszályról: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-conflicts-sectarian-ethnic-dimensions-growing-un-warns/2012/12/19/727183a2-4a2c-11e2-820e-17eefac2f939_story.html

Mindkét oldal elkövetett már háborús bűnöket: http://www.reuters.com/article/2012/08/15/syria-crisis-un-rights-idUSL6E8JFA3220120815

A lázadók: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15798218

Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója: http://www.etilaf.org/en/, http://www.etilaf.org/en/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=35&Itemid=584, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23229258, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20300356, http://othersuns.wordpress.com/2012/07/06/syria-the-final-statement-for-the-syrian-opposition-conference/

A Szír Szabad Hadsereg (SSH): http://www.aawsat.net/2011/08/article55245595, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/20121772734954345.html, http://in.reuters.com/article/2011/11/23/idINIndia-60691920111123, http://www.understandingwar.org/report/free-syrian-army

Abu Sakkar „a kannibál”: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23190533,

Al-Nusra Front: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18048033, http://english.alarabiya.net/articles/2012/03/21/202177.html, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9716545/Inside-Jabhat-al-Nusra-the-most-extreme-wing-of-Syrias-struggle.html, http://www.timesofisrael.com/with-wary-eye-syrian-rebels-welcome-islamists-into-their-ranks/, http://world.time.com/2012/12/25/interview-with-a-newly-designated-syrias-jabhat-al-nusra/, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21061018, http://edition.cnn.com/2012/12/11/world/meast/syria-civil-war/index.html

Konfliktusok a különböző ellenzéki csoportok között: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23285869

Az ellenzék támogatói: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22906965, http://www.nytimes.com/2013/02/26/world/middleeast/in-shift-saudis-are-said-to-arm-rebels-in-syria.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&_r=0, http://world.time.com/2013/05/29/libyans-arming-syrian-rebels/, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-22899289, http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html?partner=rss&emc=rss, http://www.reuters.com/article/2013/07/08/us-syria-crisis-opposition-idUSBRE9660K020130708

Szaúdi-Katari konfliktus: www.reuters.com/article/2013/05/31/us-syria-crisis-saudi-insight-idUSBRE94U0ZV20130531, http://articles.washingtonpost.com/2013-04-22/world/38736678_1_core-group-syria-qataris,

A kormányzat: http://www.bbc.co.uk/news/10338256, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13216195, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22802569, http://rt.com/news/assad-interview-exclusive-syria-265/, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9784059/Bashar-al-Assad-denounces-Syrias-rebels-as-murderous-armed-criminals.html, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18084964,

Nemzeti Védelmi Erők: http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/12/iran-hezbollah-milita-networks-syria, http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2012/12/20121211139861.html#axzz2GxiqHxql, www.theaustralian.com.au/news/breaking-news/iran-helps-syria-build-paramilitary-force/story-fn3dxix6-1226558685867,

Shabiha: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2157518/Syria-massacre-The-steroid-mad-Ghost-killers-Assad-power.html#ixzz23AgNOfBL, http://www.businessweek.com/news/2011-06-01/syrian-thugs-are-assad-s-tool-in-protest-crackdown-groups-say.html, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18240460

A kormányzat támogatói: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22906965,

Oroszország: http://world.time.com/2013/06/03/syrias-air-defense-arsenal-the-russian-missiles-keeping-assad-in-power/?iid=gs-article-mostpop1, http://www.reuters.com/article/2013/06/04/us-syria-russia-crisis-arms-idUSBRE9530EK20130604">http://www.nytimes.com/2013/05/17/world/middleeast/russia-provides-syria-with-advanced-missiles.html?pagewanted=all#h[],http://www.reuters.com/article/2013/06/04/us-syria-russia-crisis-arms-idUSBRE9530EK20130604, http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence,

Irán: http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-syria-crisis-iran-idUSBRE92D05U20130314, http://www.reuters.com/article/2012/05/17/us-iran-sanctions-un-idUSBRE84F14520120517, http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/28/syria-army-iran-forces,

Hezbollah: http://www.nytimes.com/2013/05/01/world/middleeast/nasrallah-warns-that-hezbollah-is-ready-to-come-to-syrias-aid.html, http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/14/iran-hezbollah-force-syrian-regime, http://news.yahoo.com/hezbollah-chief-says-group-fighting-syria-162721809.html, http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/hezbollah-boosting-assads-forces-in-northern-syria/2013/06/02/3bb59c7e-cb9e-11e2-8f6b-67f40e176f03_story_1.html,

Izrael: http://www.reuters.com/article/2013/06/09/us-syria-crisis-israel-idUSBRE95804G20130609, http://www.nytimes.com/2013/07/14/world/middleeast/israel-airstrike-targeted-advanced-missiles-that-russia-sold-to-syria-us-says.html, http://rt.com/news/israel-attack-syrian-port-041/, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.535502, http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/UNs-Ban-warns-of-renewed-Syria-Israel-conflict-316353, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/11/20121111121454453745.html,

Kurdok: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19021766, http://www.reuters.com/article/2012/07/24/us-syria-crisis-turkey-kurds-idUSBRE86N12W20120724, http://uk.reuters.com/article/2012/07/04/uk-syria-crisis-rifts-idUKBRE8630IY20120704, http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/10/2012101355149836141.html, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/2013718105439388651.html,

Végső adatok:
edition.cnn.com/2013/05/17/world/meast/syria-civil-war/, http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/13/death-toll-syrian-conflict-93000

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.