Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Ébresztő A CEDAW – egyezmény 30. évfordulója
2009. december 10., csütörtök 00:00

A CEDAW – egyezmény 30. évfordulója

Írta:  Kovács Rita

A nemek közötti diszkrimináció területén született legfontosabb speciális nemzetközi dokumentum a Nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény, más nevén CEDAW Egyezmény idén ünnepli 30. évfordulóját.Nehezen elképzelhető a mai kor emberének, mit kellett átélnie hajdanán a nőknek pusztán azért, mert a „gyengébbik nem táborába” születtek. A XX. század elején léteztek már olyan nemzetközi dokumentumok, melyek a nők védelmével foglalkoztak, azonban esélyegyenlőségről ekkor még szó sem esett. Az ENSZ fektette le először alapokmányában az egyenjogúság alapelvét, majd közgyűlése 1979. december 18-án New Yorkban elfogadta az egyezményt. Magyarországon 1981-ben lépett hatályba a dokumentum, ezt követően 1982-ben lett a 10. törvényerejű rendelettel kihirdetve. A deklaráló országok (163 tagállamról van szó) mindegyike köteles négyévente jelentést tenni a CEDAW Szakértői Bizottsága előtt az Egyezményben megfogalmazottak nemzeti végrehajtásáról. Hazánkban eddig 6 ország jelentés készült (1982, 1986, 1991, 2000-ben összevont), legutóbbi a 2000 és 2006 közötti periódus eredményeit és fennmaradó kihívásait mutatja be. A nők helyzetének javítása ügyében számos hazai intézkedést hoztak, de hogy ezek mennyire hatékonyak vagy épp sikeresek a mindennapokban, az már kétséges. A jelentés arra világít rá, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése kapcsán, Magyarországon több ponton is hiányosságok mutatkoznak, amiket csakis tudatosabb és szervezettebb társadalompolitikai eszközökkel lehet orvosolni.

Az Egyezmény elsődleges célja nem más, mint hogy megváltoztassa a nők elleni hátrányos vagy épp negatív viselkedést, megszüntesse az előítéleteket, ezen felül megköveteli az élet minden egyes területén az azonos feltételek biztosítását. Maradandó érdemeként lehet kiemelni, hogy jó néhány ország közvéleménye ennek hatására döbbent rá a nők meglévő jogaival kapcsolatos valódi problémákra, hiányosságokra, valamint a nemzetközi szervezetek napirendjében komoly figyelmet kapott a diszkrimináció kérdésköre.

Maga a dokumentum négy fő részre osztható, ezen belül találhatók a különböző cikkelyek, amikhez kapcsolódnak a Magyar Alkotmány megfelelő paragrafusai, egyéb törvények és javaslatok. Ízelítőnek, íme néhány cikkely amiről szó esik a jelentésben: A diszkrimináció fogalma illetve ez ellen való küzdelem; Prostitúció és nőkereskedelem; A nők közéleti szerepe; Állampolgársági kérdések; Foglalkoztatottság; Vidéki nők problémái; Törvény előtti egyenlőség stb. Roppant sokszínű, ugyanakkor reális képet nyújt arról, milyen hátrányos megkülönböztetésben részesül a gyengébbik nem az élet különböző területein. Érdemes elgondolkodni, hogy hol is tart a mai liberális-demokratikus gondolkodás és viselkedés.

Feltétlen meg kell említeni a CEDAW kapcsán egy kapcsolódó eseményt, az 1991 óta minden évben megrendezésre kerülő „16 akciónap a nők elleni erőszak ellen” elnevezésű mozgalmat, melynek a NaNE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület) a fő támogatója és rendezője.
A rendezvényben résztvevők célja, hogy olyan összefogást teremtsenek, amelynek segítségével hatékonyabb védelmet biztosíthatnak az erőszak túlélői számára, illetve igyekeznek megszüntetni minden fizikai és mentális támadást. A 16 akciónapot rengetegen használják figyelem felkeltésre, egyéni és csoportos szinten is. Ezen megmozdulások segítségével a szervezők többek között tudatébresztést tartanak a nők elleni erőszak emberi jogi vonatkozásairól és erősítik a helyi együttműködéseket a nők elleni erőszak elleni harcban. Minden évben egy előre meghatározott téma köré szerveződik a rendezvény, ilyen volt például: "A nők elleni erőszak sérti az emberi jogokat", vagy a "Demokrácia a nők emberi jogai nélkül nem valódi demokrácia”.

Úgy gondolom, minden ember egyenlő, akiket ugyanolyan mértékben megillet az élethez és méltósághoz való jog; nem szabadna különbséget tenni vagy nemi kategória alapján megkülönböztetni.
Elfogadás és összefogás – ez a két kulcsszó, amire manapság nagyobb szükség van, mint valaha.


Aki szeretne mélyebben is elmerülni a témában, keresse fel a CEDAW 30. évfordulójára készített honlapot, bőven talál ott kapcsolódó híreket, információkat: http://www.unifem.org/cedaw30/

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.