Back Ön itt van: Hírek Hírek itthonról Sajtóközlemények

A Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) verespataki aranybányaterve immár egy évtizede aggodalommal tölti el és intenzíven foglalkoztatja a romániai civil szférát és közvéleményt. A gigantikus bányaterv a kezdetektől fogva számos környezeti, műemlékvédelmi, jogi és emberjogi, gazdasági, erkölcsi problémát és kockázatot vetett fel.

2011. augusztus 02., kedd 14:34

Helsinki Bizottság: Ismerd meg jogaid!

Zsebre vágható brosúrát készített a Magyar Helsinki Bizottság az igazoltatás, szabálysértés, rendőrségi bejelentés esetére szóló hasznos tudnivalókról.

2011. július 25., hétfő 19:17

Tüntetés a Szigeten

A Sziget Fesztivál ideje alatt tartandó tüntetéssel kapcsolatban kialakult helyzetben a TASZ a következő gyülekezési jogi kérdéseket kívánja tisztázni.

Évente harminc gyermek hal meg bántalmazás, illetve elhanyagolás következtében Magyarországon - mondta az Országos Gyermekegészségügyi Intézet munkatársa szerdán Budapesten. 

Ma elfogadott határozatában az Európai Parlament felszólította Magyarországot, hogy nevesítse a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát az Alaptörvény szövegében. A Magyar LMBT Szövetség felhívja az Országgyűlést, hogy mihamarabb módosítsa az Alaptörvényt, és tegye egyértelművé: a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés elfogadhatatlan.

Bár a magyar Kormány és a kormánypárti politikusok szerint az áprilisban elfogadott új magyar Alaptörvény modern európai alkotmány, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájára épül, a Charta és több más nemrégiben elfogadott nemzetközi egyezmény szövegével szemben az Alaptörvény nem nevesíti a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának figyelmen kívül hagyását több nemzetközi emberi jogi szervezet, köztük az Amnesty International és a Human Rights Watch is nehezményezte. A kritikával az Európa Tanács Velencei Bizottsága is egyetértett, amely szerint a szexuális irányultság nevesítésének elmaradása azt a képzetet keltheti, mintha a hátrányos megkülönböztetés ezen formája nem lenne elítélendő.

A FEANTSA tiltakozik a magyarországi hajléktalan emberek ellen indított koncentrált támadások ellen és felszólítja az érintetteket a hajléktalan embereket még jobban büntető törvényjavaslat visszavonására. A Magyar Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága tegnap tárgyalta a szabálysértésekről szóló törvény módosítási javaslatát. A javaslat szerint a „közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmát” második alkalommal megszegő „visszaeső elkövetők” 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal, vagy, amennyiben azt nem tudják kifizetni, elzárással büntethetők. E törvényjavaslat nem tekinthető másképp, mint a Magyarországon élő hajléktalan emberek elleni hivatalos támadás utolsó lépése. A korábbi büntető intézkedések közé tartozott a hajléktalan emberek közterületekről történő kitiltása[1], valamint Budapest Közgyűlésének határozata, melyben a közterületen alvást szabálysértéssé nyilvánította, és a közterületen éjszakázókat pénzbírsággal vagy elzárással fenyegette meg. Ezek a büntető rendelkezések azon túl, hogy a hajléktalan embereket stigmatizálják és kriminalizálják, kegyetlenek is, hiszen a legsérülékenyebb embereket büntetik. A kriminalizáció olyan további, a korábbiaknál komolyabb stigmát jelent, ami még jobban csökkenti a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerői-piaci integrációjának esélyét. Ezek a lépések mindemellett hatástalanok is, hiszen csupán láthatatlanná teszik a hajléktalan embereket, de nem kínálnak valódi, fenntartható megoldásokat a hajléktalanság problémájára. A törvénymódosítási javaslat ezen túl ellentétben áll a magyar alkotmányos alapelvekkel és a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal. Az ilyen magas összegű bírságok, és különösen a börtönbüntetés felvetése nyilvánvalóan aránytalanok az elkövetett szabálysértésnek nyilvánított tevékenység súlyához képest. Ezek a lépések embertelenek, és a sérülékeny emberek egyenlő bánásmódhoz és emberi méltósághoz való jogának csorbítását jelentik. A törvénymódosítás előkészítői az Indoklásban avval érvelnek, hogy a hajléktalan emberek bebörtönzése a „kellő visszatartás érdekében” a pénzbírságnál is hatékonyabb eszköz. Ez a gondolkodás erősen cinikus, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a hajléktalan emberek gyakran azért kénytelenek közterületen éjszakázni, mert nincs elég férőhely a hajléktalan-ellátó rendszeren belül, és különösen nincsenek olyan szabad férőhelyek, melyek megfelelnének sajátságos szükségleteiknek. Egyes magyar városokban egyáltalán nincsenek (szabad) férőhelyek. A hajléktalanság szabálysértéssé nyilvánítása eltávolítja a hajléktalanság problémáját annak társadalompolitikai vonatkozásaitól. Hozzájárul ugyanakkor az állami felelősség tagadásához, pedig a hajléktalanság gyakran strukturális okokra vezethető vissza, ami éles ellentétben áll a saját helyzetükért a hajléktalan embereket vádoló vélekedéssel. Az Európai Unió elkötelezte magát a hajléktalanság megszüntetése, többek között a közterületen élő hajléktalanság 2015-ig történő felszámolása mellett[2] - ezt azonban nem e sérülékeny emberek bebörtönzése, hanem a társadalmi problémák hatékony, összehangolt megoldássorozata által kívánja elérni. Több társadalompolitikai módszer hatékonynak bizonyult a közterületen élő emberek számának csökkentése érdekében, például megfelelő lakhatási lehetőségek, minőségi krízisszállók, vagy hosszú távú lakhatási programok létrehozása a hajléktalan emberek szükségleteinek figyelembe vételével és prevenciós lépések. A FEANTSA határozottan tiltakozik a hajléktalan emberek kriminalizációja ellen, és e lépések helyett a hajléktalan-ellátó intézmények színvonalának javítását, a szociális bérlakás szektor növelését és a lakhatási támogatások javítását javasolja. Emellett javasoljuk a hajléktalanság felszámolását célzó hosszú távú stratégiai anyag kidolgozását. Egy ilyen stratégia nem csak humánusabb, de hatékonyabb is. Magyarázat: 1. A FEANTSA a Hajléktalan-ellátó szervezetek Európai Szövetsége. Olyan nem profitorientált szervezetek ernyője, melyek Európa szerte küzdenek a hajléktalanság ellen. Ez az egyetlen átfogó szervezet, ami európai szinten kimondottan hajléktalan emberekkel foglalkozik. További információért forduljon a FEANTSA kommunikációs munkatársához, Suzannah Young-hoz. Forrás: diszpecserportal.hu
8. oldal / 8

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.