Back Ön itt van: Hírek Hírek itthonról Sajtóközlemények Nagyító alatt az adományok felhasználása
2012. március 29., csütörtök 18:25

Nagyító alatt az adományok felhasználása

Az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének ünnepélyes aláírásával megalakult az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete 2012. március 28-án. A testületet kilenc nonprofit szervezet hozta létre, de a jövőben bármely civil szervezet csatlakozhat, amely megfelel a kódexben foglaltaknak. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a támogatók bizalmát a nonprofit szektorral szemben azáltal, hogy csak az nyerheti el a tagságot és az „Etikus Adománygyűjtő Szervezet" logójának használatának jogát, aki az adományok felhasználásáról egységes keretben, átláthatóan és számonkérhetően nyilatkozik.

Míg a for profit szférában világos, hogy a szolgáltató és az ügyfél közt milyen jogviszony, az adományozásnál ez sokszor nem ilyen egyértelmű. Bár a szervezetek többsége tisztességesen működik, a támogatott célokra használja a támogatást, mégis szükség volt arra, hogy kimondjuk, a támogatott szervezet köteles az adományt arra a célra fordítani, amelyre a támogató adta, valamint köteles a felhasználásról hitelt érdemlően tájékoztatni az adományozót.

Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagjai a számonkérés egységes kereteit az etikai kódex megfogalmazásával teremtették meg. A tagok felruházták a testületet a források felhasználásának átláthatóságára vonatkozó ellenőrzési jogkörökkel is.

Az önszabályozó testület tehát tulajdonképpen a laikus adományozó helyett végzi el a tagszervezetek átláthatóságának ellenőrzését, és ha mindent rendben talált, a logó használat jogának biztosításával jelzi. A tagok a jövőben is alávetik magukat a vizsgálatoknak és a testület által meghozott határozatnak.

Az etikai kódex megfogalmazza, hogy a szervezetek kötelesek nyilvánosságra hozni gazdálkodásukkal és közhasznú tevékenységükkel kapcsolatos adatokat. A kódex rendelkezik arról is, hogy a szervezeteknek igény esetén betekintést kell engedniük irataikba, valamint a működésükkel kapcsolatos kérdésekre, kifogásaikra panaszkezelési elveikben foglaltak szerint kell válaszolniuk.

A tagoknak adománygyűjtési kampányaikkal kapcsolatban közölniük kell, hogy mire, milyen összegben, mennyi ideig gyűjtenek, valamint hogy mikor kívánják megvalósítani a tervezett projektet. A gyűjtés lezárásakor nyilvánosságra kell hozniuk az összegyűlt adományok összegét, és be kell mutatniuk a felhasználás módját.

Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének alapító tagjai a Greenpeace Magyarország Egyesület, a Habitat for Humanity Magyarország, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a NOÉ Állatotthon Alapítvány, a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyerekekért, A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért Alapítvány, az SOS Gyermekfalu Alapítvány és a Summa Artium.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.