Nyomtatás

2011. évi Közgyűlés összehívása

A Humana Egyesület (1092 Budapest, Ráday utca 52.) jogszabályi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja tisztelt tagjait, hogy döntött az Egyesület évi rendes közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja: 2011. február 21. 17:30 órai kezdettel

A közgyűlés helye: Sirály kávézó galéria (cím: 1061 Budapest, Király u. 50.).

A közgyűlés napirendje:

1.      Alapszabály módosítása

2.      Tagfelvételi kérelmek elbírálása

3.      Személyi változások: az Egyesületben betöltött tisztségek újraválasztása, megerősítése (elnökség, jegyző, etikai bizottság)

4.      Vöröskereszt alapszervezeti tagság megbeszélése, szavazás

5.      Egyebek

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok fele és még legalább egy tag részt vesz. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

Kelt: Budapest, 2011-02-08Kertész Anna

Humana Egyesület elnöke