Nyomtatás

2010. évi Közgyűlés összehívása

A Humana Egyesület (1092 Budapest, Ráday utca 52.) jogszabályi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja tisztelt tagjait, hogy döntött az Egyesület évi rendes közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja: 2010. október 7. 20 órai kezdettel

A közgyűlés helye: Vöröskereszt dél-budai irodája (cím: 1117 Budapest, Erőmű u. 8.).

A közgyűlés napirendje:

1.      Alapszabály módosítása

2.      Tagfelvételi kérelmek elbírálása

3.      Személyi változások: az Egyesületben betöltött tisztségek újraválasztása, megerősítése (elnökség, jegyző, etikai bizottság)

4.      Vöröskereszt alapszervezeti tagság megbeszélése, szavazás

5.      Egyebek

 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok fele és még legalább egy tag részt vesz. Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes, úgy 2010. október 7-én 20 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

Kelt: Budapest, 2010-09-27

 

 

Kertész Anna

Humana Egyesület elnöke